ลงทะเบียน

UTCC OPEN HOUSE 2023

นักเรียน
นักศึกษา
ครู/อาจารย์
ผู้ปกครอง
บุคคลทั่วไป (ผู้สนใจ)
หญิง
ชาย
LGBTQ+
ไม่ระบุ
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
ครู/อาจารย์
เพื่อน
ผู้ปกครอง
รุ่นพี่
Website: UTCC Open House
Facebook: ม.หอการค้าไทย
Instagram: @dekutcc
TikTok: @dekutcc
Twitter: @dekutcc_
Line: @utcc
อื่น ๆ โปรดระบุ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษา และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์กับตัวท่าน สามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ www.utcc.ac.th/privacy-policy